Webshop Offerte aanvragen
(0) 224 21 65 18

Voorwaarden

Metaalunievoorwaarden

Voorwaarden

Op alle offertes, op alle opdrachten aan Toes Montage BV en op alle opdrachten met Toes Montage BV gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk, aldaar neergelegde tekst.

Deze leveringvoorwaarden kunt u hieronder downloaden:

Metaalunievoorwaarden