Webshop Offerte aanvragen
(0) 224 21 65 18

Extra subidie

Van 10 miljoen naar 15 miljoen

Extra subsidie

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. De subsidie bedraagt €4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt. Dakbeschot komt niet in aanmerking voor deze regeling.

Aangezien de subsidiepot erg hard ging het eerste half jaar van 2016 heeft de staatssecretaris besloten het bestaande budget van €10 miljoen voor 2016 te verhogen naar €15 miljoen.

Per jaar wordt een subsidieplafond bekendgemaakt. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond reeds is bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.